Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 13.01.2011., Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā.

Iesakām2011.gada 13.janvārī plkst.10.00 Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā L.Paegles ielā 5/7 notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Mācību materiālu veidošana".

Seminārā piedalīsies apgāda "Jumava" atbildīgā redaktore Renāte Neimane, apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāve, daudzu mācību līdzekļu autore Gita Andersone. Savā pieredzē dalīsies logopēdes – mācību līdzekļu autores. Logopēde Ilze Vītola iepazīstinās ar savu jaunāko no vācu valodas tulkoto materiālu "Mēles kundzes ceļojums".

Grāmatu galdā būs iespēja iegādāties un iepazīties ar apgāda "Jumava" izdotajiem materiāliem. Dosimies ekskursijā pa 1875. gada 30. jūlijā atvērto Valmieras kurlmēmo skolu, bet no 2010.gada 26.augusta
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru. Protams, tiks apspriesti ikdienas aktuālie jautājumi logopēdu darbā.

Karte.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 13.01.2011., Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā.

Seminārs Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolāJauns gads iesācies ar nopietna darba turpinājumu, un 13.janvāris bija kārtējā tikšanās reize logopēdiem seminārā Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā (VVBIV-AC). Semināra tapšanā palīdzēja šīs skolas skolotājas Daina Liepiņa un Līga Miķelsone.

Skolas direktors Andris Tauriņš iepazīstināja ar skolu, tās darbiniekiem, pastāstīja vēsturisko pārtapšanu līdz vidusskolas statusam. Logopēdi no Valmieras pilsētas, Kocēnu, Burtnieku, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu, Beverīnas novadiem, kā arī viesi no Rīgas, Mārupes, Madonas un Siguldas, guva plašu ieskatu skolas ikdienā. Bijām vērotāji īpašā nodarbībā – fonētiskā runas rosme. Kā pastāstīja skolotāja Vineta Ragēvičiusa, šajā mācību priekšmetā nostiprina skaņu izrunu, saistot to ar kustību, izpilda elpošanas vingrinājumus, modelē skaņu augstumu, intonāciju.

Nopietna saruna izvērtās ar apgādu "Zvaigzne ABC" un "Jumava" pārstāvjiem par mācību materiālu sagatavošanu un izdošanu. Tā kā līdz šim mācību materiāli logopēdijā ir izdoti niecīgā daudzumā un daži jau novecojuši, tad paveras plašas iespējas veidojot jaunus mācību līdzekļus, atbilstošus mūsdienu prasībām. Apgādi ir atvērti diskusijai un gatavi sadarboties, lai drīz vien grāmatu plauktos un mācību iestādēs nonāktu spēles, darba lapas, plakāti, audio ieraksti, grāmatas, kas paaugstinātu logopēdijas nodarbību efektivitāti un radītu prieku darboties gan bērniem, gan atvieglotu darbu logopēdiem. Metodiskajā apvienībā vienojāmies, ka līdz aprīļa semināram katrs logopēds, apsverot iespējas, izveidos un seminārā kolēģiem prezentēs individuāli, vai autoru kolektīvā tapušu mācību materiālu.

Logopēdes iegādājās apgāda "Jumava" izdevumus, kurus grāmatu galdam bija sarūpējusi atbildīgā redaktore Renāte Neimane ar palīgiem. Savukārt apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāve, daudzu mācību līdzekļu autore Gita Andersone un Kristīne Kokina iepazīstināja ar jaunākajiem mācību līdzekļiem gan pirmsskolai, gan sākumskolai. Varējām apskatīt un iegādāties arī sev vēlamo. Metodiskā apvienība dāvanā saņēma grāmatu jaunumu žurnālus, katalogus "Latviešu autori bērniem", žurnālus "Sākums" un "Skolotāja almanahs". Ir vērtīgi ielūkoties "Zvaigznes ABC" mājas lapā, lai atrastu informāciju, kā var pieteikties izsludinātajiem konkursiem skolotājiem un klasēm, iepazīt un iegādāties jaunākos izdevumus.

VVBIV-AC skolotājas Daina Liepiņa un Valda Drulle dalījās pieredzē par mācību līdzekļu izdošanu. Dainas loto "Spēlē un iemācies" un domino komplektus "No skaņas līdz vārdam" jau izmantojam savā darbā, varējām izteikt vērtējumu un gandarījumu par paveikto. Valdas grāmatas, kuras tulkotas arī krievu valodā, pazīstam jau labu laiku. Spēks un enerģija plūda no skolotājas teiktā. Iedrošinājums pamatots – ir vērtīgi kaut tikai metodiskās apvienības ietvaros dalīties ar izstrādātajiem materiāliem, apkopot pieredzi un iepazīstināt ar to kolēģus.

Logopēde Ilze Vītola bija sagatavojusi bagātīgu artikulatorā aparāta vingrinājumu klāstu: mēlei, vaidziņiem, lūpām. Katrs darba veids tika demonstrēts un pamatota tā pielietojamība. Visi vingrinājumi ir Ilzes praksē pārbaudīti, un tie ļoti patīk bērniem. Arī jaunāko, no vācu valodas tulkoto grāmatiņu "Mēles kundzes ceļojums", katrs logopēds varēs izmantot savā darbā, materiāls tiks ievietots mūsu mājas lapā.

Paldies katrai no 30 logopēdēm par atvēlēto laiku semināram! Prieks, ka izglītības iestāžu vadītāji novērtē šādu tikšanos nozīmi un dod iespēju logopēdiem piedalīties semināros.

Tiksimies pavisam drīz – februārī, kad galvenā loma tiks atvēlēta lasīšanai.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

LMA seminārs, 27.12.2010.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 27.12.2010., Valmieras pilsētas 3.PII „Sprīdītis”.

Iesakām2010.gada 27.decembrī plkst.12.00 Valmieras pilsētas 3.PII "Sprīdītis" Rūpniecības ielā 29 notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Pie piparkūkām". Pārrunāsim paveikto, iezīmēsim plānus nākamajam gadam un uzklausīsim kursos un semināros iegūtās kolēģu atziņas un zināšanas.

Karte.

 


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Domāsim un darīsim kopā | Nāk Ziemassvētki, kad smaržo, garšo un dzied!

Ziemassvētki, kad smaržo, garšo un dzied!Svētki nes īpašu dvēseles piepildījumu, bet Ziemassvētkos tas ir jo īpašs. Lai saglabātu noskaņu ilgāk un gūtu emocijas, nākas mazliet papūlēties un atlicināt nedaudz laika, bet ieguldījums ikvienam nesīs gandarījumu.

Lai bērns augtu un būtu vesels, jāpiepilda viņa emociju krātuvīte, jānodrošina fiziskās aktivitātes, nepieciešams dienas režīms un veselīga pārtika. Kā to visu sasaistīt ar ziemu un Ziemassvētkiem? Ļoti vienkārši!

Šogad laikapstākļi mūs lutina, ilgi turas sniegs un var baudīt ziemas aktivitātes. Kustieties paši, bērni mācīsies no jums un darīs tāpat. Braukt no kalniņa var ar ragaviņām vai šļūcampannu un sacensties, kurš tālāk vai ātrāk nobrauks un pēc tam tiks pirmais kalnā. Prieks, jautrība un siltums kaulos visiem!
Ja ir iespēja slēpot – izcili! Slēpošana nodrošina ritmiskas kustības, kas ir svarīgas bērna valodas attīstībai. Slēpes ir dārgs prieks, bet lieliski noderēs arī pastaiga pa mežu vai parku ar brišanu pa sniegu (varbūt pēc eglītes?). Jāatceras par piemērotu apģērbu: viegls, vairākās kārtās, brīvs. Kad no kārtējās kupenas esat ārā, mazliet atvelkot elpu, ar silto dvašu izkausējiet aliņu sniega pelēm (lielisks elpošanas un lūpu vingrinājums). Sniegs nav tikai balts. Uz mazu sekundīti ļaujiet bērnam ar rociņu sniegu pataustīt, būs atkal emocijas un jauni vārdi: auksts, kūst, ledains, viegls, lido, pūkains – tad žigli cimdu rokā! Kurš pirmais uzvilks?

Arī slidot ir labi, bet jābūt drošībai: aizsargķivere, ceļgalu un elkoņu sargi.

Sniegavīra celšana – kas var būt labāks par šo! Darbojas lielā motorika, jāpieliek spēks, veļot un nesot bumbas, rosinām iztēli, un tas viss notiek svaigā gaisā. No rīta varēs ar sniegavīru aprunāties.

Pēc kopīgas darbošanās ārā svaigā gaisā, kad vaidziņos kniebis sals, cimdi aplipuši ar sniega kruzuļiem, bet sejas staro, mājās var uzvārīt vasarā ievākto liepziedu tēju, pasmaržot, papūst, lai ātrāk atdziest, pielikt karotīti medu, tad lēni un nesteidzīgi dzerot tēju pārrunāt, kā diena pavadīta. Pārrunāt ir svarīgi, lai pārliecinātos, vai bērns sapratis notiekošo, kādas emocijas guvis, kādi jauni nosaukumi šodien parādījušies viņa runā. Pārcilāt notikumu secību, lai veidotu bērnam izpratni par laiku: vispirms, ātrāk, pēc tam, vakarā…

Vai zīlītes un dzeņi jau pabaroti? Viņiem ziemā mežā klājas tik grūti, bet varam palīdzēt. Maizes drusciņas un putraimiņi atradīsies katrā mājā. Varbūt tētis vai lielais brālis amatu mācības stundās var uzmeistarot pašiem savu putnu barotavu? Vesels notikums: sēkliņu bēršana, putnu vērošana, rūpes un palīdzība tiem, kas to gaida. Cik daudz dažādu putnu viesojas barotavā? Kad putnu vairāk: no rīta vai pa dienu?

Bērni ir lieliski palīgi dāvanu gatavošanā un iesaiņošanā. Mežā salasītus čiekuriņus var apgleznot ar krāsām, iesiet krāsainās lentītēs un iesaiņot čaukstošā papīrā. Kur nu vēl piparkūku cepšana! Nevajag visu dienu, pietiek ar mazumiņu, lai justu smaržu, garšu un prieku par kopdarbu. Tas ir milzīgs ieguldījums bērna motorikas un emociju attīstībā: pirkstu treniņš krāsojot, mācoties siet lentītes, spiežot vai veidojot formiņas, tinot dāvaniņu – tam nepieciešama liela pirkstu veiklība (bez tās neiztikt zīmēšanā, krāsošanā, rakstīšanā), bet to visu var apgūt darbojoties praktiski.

Ļoti svarīgs ir pieaugušā paraugs! Bērnam teiktie vārdi ir tikai papildinājums tam, ko viņš redz. Ir svarīgi, lai jūsu bērns, dodoties slidot, redz, ka arī jums ir aizsargi, ka arī jūs rūpējaties par drošību, tad viņam tas būs pašsaprotami – tā jādara! Pieaugušā paraugs bērnu iedrošina: re, tētis nobrauca no kalniņa un ir priecīgs, tad jau tas ir kaut kas labs, es arī pamēģināšu!

Pirms Ziemassvētkiem samācieties daudz dzejoļu no galvas! Trenējiet atmiņu kopā ar bērniem!

Nodziediet jauku dziesmu, bērni jums palīdzēs- viņi to prot! smiley

Dziesmiņas notis


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna


Logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 24.11.2010., Valmieras sākumskolā

Seminārs Valmieras sākumskolāSniegs mijās ar lietu, bet Valmieras pamatskolā 24.novembra pēcpusdienā bija patīkami un mājīgi. Logopēdi no Rūjienas, Mazsalacas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas novadiem, Valmieras un Madonas pulcējās kārtējā seminārā. Paldies katrai no gandrīz 30 logopēdēm par interesi un atvēlēto laiku!

Semināra laikā Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs Ināra Allika iepazīstināja ar bāriņtiesas ikdienu, viņu darba specifiku un sadarbības iespējām, lai bērni katrā ģimenē būtu aprūpēti, varētu mācīties un pilnvērtīgi attīstīties. Saņēmām arī informatīvus bukletus un video materiālus. Radās daudz jautājumu par sociālo darbu, tāpēc esam iecerējuši sadarbību arī ar sociālā darba veicējiem.

Valmieras pamatskolas direktors Arturs Skrastiņš dalījās pieredzē un iespaidos, kā notika skolas celtniecība, izvēlēts un iegādāts aprīkojums. Direktors ar savu komandu sākuši mūsdienīgu, bērnam un pedagogiem draudzīgu izglītības ceļu: moderns tehniskais aprīkojums + daba + latviskums. To nodrošina skolas atrašanās vieta – izej pagalmā un pacel kļavas lapu, atgriezies klasē un izlasi pētījumus par kļavām internetā. Pedagogu kolektīvam svarīgi, lai mācību process būtu aizraujošs un arī 6.klasē skolēns būtu tikpat zinātkārs, kā uzsākot mācības.

Valmieras pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Inta Ādamsone izrādīja plašo, gaišo, stikloto celtni no iekšpuses ar burvīgajiem skatiem ārpusē. Skolas logopēdijas kabinets lolo cerības, ka drīz, drīz arī šeit mājos bērni. Paldies pamatskolas logopēdēm: Gitai Baltajai, Sandrai Karnītei, Aigai Vimbai par jauko burtu spēli! To jau rīt piedāvāsim arī saviem skolēniem.

Pārskatījām mēneša laikā paveikto un turpmāk darāmos darbus. Tuvojas beigām portāla logopedija.eu izstrāde, kura tiek veikta balstoties tikai un vienīgi uz mūsu un mūsu informācijas tehnoloģiju inženiera entuziasma. Dizains vairs nemainīsies, taču attiecībā uz saturu – darāmā vēl daudz. Katru nedēļu nāk klāt kāda jauna sadaļa. Tuvākā laikā uzsvars tiks likts uz Latvijas logopēdu kartes (datu bāzes) izstrādi, kā arī ar logopēdiju saistīto Latvijas normatīvo aktu apzināšanu, sistematizēšanu un ievietošanu mājas lapā. Logopēdes iepazinās ar publikāciju par mūsu metodisko apvienību laikrakstā "Izglītība un Kultūra" un par Latvijas radio 1 vizīti Valodas terapijas centrā un ēterā izskanējušo raidījumu par logopēdiju. Apspriedām logopēdu metodiskās apvienības budžeta plānojumu nākamajam gadam.

Meistarīgs logopēds spēj bērnā saskatīt pat slēptākās stīgas, lai bērns justu un noticētu savām spējām. Ne vienmēr pietiek ar tradicionālām mācību metodēm. Reizēm lielu lomu nospēlē pat visniecīgākie pēc mūsu domām sīkumi: smaids, kluss aizrādījums, pelnīta uzslava. Šoreiz uzmanīgi ieklausījāmies logopēdes Ilzes Vītolas stāstītajā. Viņa studējusi astroloģiju, vērojusi bērnus un gadu gaitā krājusi patiesības par bērniem un zvaigznēm. Interesanti bija uzzināt zodiaka zīmju raksturojumus, kā vajadzētu komunicēt ar bērnu, lai viņu attīstītu, nevis bremzētu.

Tuvojas Ziemassvētku laiks – nākamā tikšanās "Pie piparkūkām" jau decembrī.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 24.11.2010., Valmieras sākumskolā.

Iesakām2010.gada 24.novembrī plkst.12.00 Valmieras pamatskolā L.Paegles ielā 40a notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Ģimenes, pedagogu, bāriņtiesas sadarbība bērnam labvēlīgu apstākļu nodrošināšanā. Planētu cikliskā ietekme uz bērnu".

Karte.

 


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 28.10.2010., Valmieras pilsētas 3.PII „Sprīdītis”.

Seminārs Valmieras pilsētas 3.PII „Sprīdītis”Valmieras un apkārtējo novadu Logopēdu metodiskā apvienība 28.oktobrī pulcēja logopēdus uz kārtējo semināru. Šoreiz tikšanās vieta – Valmieras bērnudārzs "Sprīdītis". Atsaucība bija liela – 30 logopēdi no tuvienes un tālienes! Prieks bija sastapt savas amata māsas no Valmieras un apkārtējiem novadiem, kā arī tālu ceļu mērojušas kolēģes no Siguldas un Madonas.

Darba kārtībā vairāki iepriekš saskaņoti jautājumi.

Kocēnu novada Izglītības pārvaldes galvenais speciālists Imants Mālnieks pārlapoja un akcentēja logopēda darbu reglamentējošus dokumentus. Nācās secināt, ka rūpes un atbildību par bērnu valodas attīstību un traucējumu korekciju valsts no saviem pleciem nemanāmi, bet pārliecinoši pārlikusi uz izglītības iestāžu vadītāju ieinteresētību un novadu pašvaldību maciņiem, sakot: ja vajag, tieciet paši ar visu galā. Tas viss, neskatoties uz to, ka logopēdiskas problēmas skar līdz pat 30% bērnu.

Krāsains bija Rīgas firmas "Orchid" reklāmas pārstāves Ingrīdas Melkeres uznāciens ar attīstošo rotaļlietu klāstu, kas tik ļoti noderētu katrā logopēda kabinetā, lai mācību procesu bērniem padarītu kvalitatīvāku, interesantāku, emocijām bagātāku. Spēles māca komunicēties, veido izpratni par apkārtni, paplašina vārdu krājumu. Protams, logopēda darbam vajadzīgas ne tikai spēles un rotaļlietas. Nepieciešamas atbilstošas telpas, normāla datortehnika, piemērota latviskota logopēdijas programmatūra, audio un video aparatūra un daudz kas cits. Runājot ar kolēģiem, jāsecina, ka tehniskā nodrošinājuma ziņā logopēdu darbs Latvijā ir aizvēsturiskā līmenī. Bet tāpēc jau mēs regulāri tiksimies, liksim galvas kopā un domāsim, ko var vērst par labu šajā sakarā. Cienījamie pašvaldību vadītāji, politiķi – gaidiet mūs ciemos!

Sporta skolotāja Mārīte Bisniece no Kauguriem savā meistarklasē aizrāva mūs ar stāstījumu un praktisko darbošanos sporta zālē par pareizas stājas nozīmi bērniem un pieaugušajiem. Viņa mums koncentrēti pastāstīja it kā vienkāršas, bet būtībā sarežģītas lietas – kā sēdēt, stāvēt, kustēties, lai bērni un pieaugušie vienmēr un visās jomās būtu formā. Mārīte aicināja katram dienas beigās sev pajautāt: mīļais, labais, jaukais cilvēk, vai tu jau šodien pavingroji?

Atvēlētais laiks "Sprīdīša" jaunās sejas un taku iepazīšanai manāmi ieilga, jo skatāmā bija pārpārēm. Kā nekā nesen ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu tika pabeigta bērnudārza rekonstrukcija.

Saņēmām logopēdes Rasmas Ozoliņas apkopoto mācību materiālu pirkstiņu vingrināšanai un spēlēm ar kociņiem. Logopēde Sanita Stahovska iepazīstināja ar iegādātajiem mācību un izdales materiāliem Šalvas Amonašvili autorsemināra ietvaros Smiltenē. Bet Gaida Bērziņa nodeva ziņu no mākslinieces, kura labprāt zīmē labas bildes priekš labām logopēdijas nodarbībām.

Ceram, ka ūdeņi logopēdijas okeānā mūspusē iekustējušies, logopēdi gatavi darboties.

Paldies kolēģēm, viesiem, lektoriem, "Sprīdīša" kolektīvam par vērtīgi pavadīto dienu! Tiksimies nākamajā seminārā novembrī!

P.S. Pusdienas "Sprīdītī" bija tik garšīgas!

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 28.10.2010., Valmieras pilsētas 3.PII „Sprīdītis”.

Iesakām2010.gada 28.oktobrī plkst.10.00 Valmieras pilsētas 3.PII "Sprīdītis" notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Logopēdijas dokumentācija, normatīvie akti, noteikumi. Kustību un fizisko aktivitāšu nozīme bērniem ar runas un valodas traucējumiem".

Būs iespēja iepazīties ar SIA Orchid piedāvāto produkciju: attīstošās spēles, rotaļlietas.

Karte.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Latvijas Radio (LR1) raidījums “Mēs kopā” viesojas pie logopēdes Ilonas Salnas, 22.10.2010.

Latvijas Radio pie logopēdes Ilonas Salnas2010.gada nogale atnesa pārmaiņas dabā – sniegs ar stipru vēju atgādināja, ka pēc rudens vienmēr iestājas ziema. Rūpes bija pieaugušajiem: par mašīnas riepām, par notīrītu mājas pagalmu, par siltākām drēbēm… Bet bērniem aizraujošu notikumu pilns laiks: varēja sākt velt sniega bumbas, pikoties, baudīt patīkamas emocijas, izkustēties un ar sārtiem vaigiem atgriezties mājās. Tad jau žāvēt cimdus, zeķes, zābaciņus un dzert siltu tēju, pārrunāt iespaidus un kalt plānus nākamai sniega reizei.

Visu notikumu virpulī bija arī kāds pavisam neierasts pasākums – pie mums ciemos atbrauca radio no Rīgas. Tas taču nav katru dienu!

Gada beigās no Latvijas Radio 1 piezvanīja žurnāliste Zaiga Grīnberga un piedāvāja ierakstīt raidījumu par logopēdiju. Protams, raidījumā neiztikt bez galvenajiem varoņiem: bērniem un viņu vecākiem. Un tā – norunājām tikšanos Valmieras Valodas terapijas centrā.

Visi mazliet satraukti, bet priecīgi un darbīgi sapulcējāmies: Nikola ar mammīti, Rojs ar brāļiem un mammīti, Nauris ar mammīti.

Žurnāliste iepazinās ar Valodas terapijas centru bērnu dārzā "Sprīdītis", iztaujāja gan mammas, gan bērnus, gan logopēdi Ilonu Salnu, kā arī skatījās, kā bērni draudzīgā pulciņā darbojas kopīgā logopēdijas nodarbībā.

Pēc labi padarīta darba bija našķi un kopīgas rotaļas. Mammas savā starpā varēja dalīties pieredzē. Bet visa Latvija, pateicoties Latvijas Radio 1, ko vairāk uzzināja, cik liela nozīme cilvēka dzīvē ir valodai un cik svarīgi valodas un runas traucējumus pamanīt un novērst pēc iespējas agrāk.

Pēc manas 14 gadu logopēdes darba pieredzes nākas secināt, ka līdz 30% bērniem no 3 – 11 gadiem ir valodas un runas traucējumi. Tiem aizvien ir tendence kļūt sarežģītākiem, komplicētākiem, līdz ar to arī ilgāk un grūtāk traucējumus kompensēt, labot. Pašreiz logopēdiskā palīdzība bērniem balstās tikai uz ieinteresētiem izglītības iestāžu vadītājiem, vecākiem, kuriem rūp bērna izaugsme un logopēda iniciatīvu veidojot mācību materiālus un pašizglītojoties. Valsts šajā procesā iesaistīta, maigi izsakoties, visai minimāli. Informācijas par logopēda darbu sabiedrībai būtībā nav nekādas. Vienīgais ceļš kā izkustināt vezumu no vietas ir regulāri informēt sabiedrību un izdarīt konstruktīvu spiedienu uz politiķiem. Tieši tāpēc šāda, lai arī īsa, tikšanās ar kādu no lielajiem valsts medijiem ir īpaši vērtīga.

Latvijas Radio 1 žurnālistes Zaigas Grīnbergas un logopēdes Ilonas Salnas sadarbības rezultātā tapa apmēram 20 minūšu raidījums par logopēdiju "Mēs kopā", kuru tagad var noklausīties arī mūsu portālā logopedija.eu.LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Domāsim un darīsim kopā: pacietīgi, metodiski pareizi un ar mīlestību.

Antropologs un pētnieks Džeimss P.Spredlijs (James P. Spradley) ir teicis, ka valoda ieņem tik lielu vietu cilvēka pieredzē, ka cilvēki valodu uzlūko kā pašsaprotamu. Valodu lietojam runājot, lasot, stāstot, rakstot un valoda nepieciešama arī domājot, plānojot, rēķinot, dziedot, klausoties… Ja bērnam (arī pieaugušajam) ir kavēta vai traucēta valodas attīstība, tad traucēti ir arī visi nosauktie procesi un darbības.

Ir bērni, kuri skaidri un saprotami runā jau 2 gadu vecumā. Viņu vārdu krājumā ir pat 300 vārdu un lieliski priekšnoteikumi, lai turpinātu augt un mācīties gudrības, tai skaitā apgūtu svešvalodas, cik nu katram bērnam ļauj viņa intelektuālais potenciāls.

Ir bērni, kuru valodiņa raisās pakāpeniski, nesteidzīgi, katru dienu mācoties pa kripatiņai. Arī tas ir labi. Galvenais, ka notiek virzība bērnam pieņemamā tempā, nesteidzinot viņu.

Ir bērni, kuriem dažādu apstākļu dēļ valodas attīstība kavējas. Reizēm vecāki un apkārtējie to nepamana, jo no bērna, kamēr viņš nav skolnieks, neviens neprasa konkrētu rezultātu. Taču vecāki ir tie, kuriem jāuzņemas atbildība, kā un cik labi bērns runās.

Statistika liecina, ka 15–20% bērniem pirmsskolas vecumā ir valodas problēmas – šādos gadījumos jāmeklē logopēda profesionālā palīdzība:

 • sāk runāt vēlu (4–5 gadu vecumā);
 • nepareizi izrunā vai neizrunā nemaz kādu skaņu;
 • ilgi runā savā valodā, kuru saprot tikai paši tuvākie cilvēki;
 • neizprot apkārtējo runu.

Bērniem, kuriem ir valodas traucējums, vispirms jāapgūst mātes valoda. Tas tāpēc, ka jau bērniņu gaidot viņam formējas mātes valodas izjūta, ritms, fonētiskās īpatnības, kas katrai valodai ir atšķirīgas. Par svešvalodas mācīšanos vai divvalodību nevar būt ne runas, kamēr bērnam ir traucēta mātes valodas apguve. Jāpieliek visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk valodas traucējums tiktu novērsts vai kompensēts.

Galvenie vaļi, kas pozitīvi ietekmē valodas attīstību ir:

 • nodarboties ar vārdu krāšanu: runāt, skaidrot, rādīt, nosaukt, lai vairojas vārdu krājums;
 • spēlēt spēles, jo tas māca komunicēties, veidot sadarbību;
 • grāmatu lasīšana, jo tas rosina iztēli, māca klausīties, attīsta uzmanību, veicina sapratni.

Tā kā valodas attīstība iet roku rokā ar bērna vispārējo attīstību (fizisko, garīgo), tad jārūpējas, lai bērnam tiktu nodrošināti attīstībai labvēlīgi apstākļi. Aktīvs bērns – aktīva valoda! Ne tikai jārada kustībām piemērota vide, bet arī jāmudina kustēties. Nevis aizliegt (Nekāp uz krēsla! Neaiztiec lampu!), bet motivēt darīt labas un pareizas lietas.

Lai mācītu bērnu, jābūt pieredzei, intuīcijai, pacietībai, mīlestībai. Katra no jauna apgūta prasme ir milzīgs ieguldījums bērna attīstībā, jo tas paver ceļu apgūt ko sarežģītāku. Brīžiem pietiek tikai ar piemēru, reizēm jāatkārto 3, 8,…1000 reizes, kamēr viss rit gludi. Dažreiz pareizi ieguldītais darbs uzreiz nenes vēlamo rezultātu, taču jebkurā gadījumā tas procesu uz priekšu ir pavirzījis.

Bērnam nepietiek, ja viņu piebāž ar gudrībām: lasa 4 gadu vecumā, zina reizrēķinu 6 gados, brīvi darbojas ar datoru 5 gados, runā kādā svešvalodā jau 3 gadu vecumā. Tas ir jauki, bet jāatceras, ka bērna attīstībai pamatā jābalstās uz labu fizisko veselību, veselīgu pārtiku, noteiktu pareizu dienas plānojumu.

Jāapzinās, ka nav iespējams sākt bērnu mācīt tad, kad mums iegribas vai beidzot ir brīvs laiks, līdzekļi un vieta. Nevar no bērna prasīt labas svešvalodas zināšanas, ja klibo dzimtās valodas apguve. Ja bērns 15 gados lasa slikti vai kļūdaini raksta, nekādi nevar sākt no pamatu apgūšanas kā 7 gados. Tas vilciens ir nokavēts. Šādos gadījumos jāmeklē ceļi, kā mazināt sekas. Tas ir daudz sarežģītāk un mazāk vainagojas panākumiem.

Jācenšas katrai lietai atrast pareizo laiku, līdzekļus un vietu – lai bērns augtu laimīgs un vecākiem būtu prieks par to!
Ja ir kādi jautājumi, idejas, nepieciešama palīdzība, vēlaties diskutēt par logopēdiju – droši sazinieties ar mani.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Domāsim un darīsim kopā: dzirde un tās ietekme uz runas un valodas attīstību bērniem.

Dzirde un tās ietekmeApkārtējo pasauli mēs visi uztveram ar maņu palīdzību. Viena no tām ir dzirde. To nevar apturēt ne uz mirkli, tā darbojas nepārtraukti, neatpūšas pat naktī un turpina uztvert apkārtējās skaņas un trokšņus.

Laba dzirde ir priekšnoteikums, lai cilvēks varētu apgūt valodu un spētu runāt. Jau 20.nedēļā mammas puncī bērniņš sāk dzirdēt pirmās skaņas: sirdspukstus, mammas balsi.

Zīdainītis 4-6 nedēļu vecumā reaģē uz vecāku balsi, sarunām, papīra čaukstēšanu, meklē ar skatienu skaņas avotu. Šajā vecumā svarīgi darboties ar sadzirdēšanu: grabināt bērnam dažādi skanošus grabulīšus, plaukšķināt plaukstas, dziedāt melodijas. Labi, ja dzied gan tētis, gan mamma, tā bērniņš mācās atpazīt balsis. Skaņām vajadzētu būt ne visai skaļām, lai saudzētu dzirdi.

3-5 mēnešu vecumā bērns sāk dūdot, gugināt – runāt dažādu skaņu sakopojumus (nga, bu, ngu). Bērniņš jau smaida un smejas.

6-9 mēnešu vecumā bērns reaģē uz mūziku, kas skan radio, TV. Sākas aktīvais lalināšanas periods, kad bērna runā parādās vienādu zilbju virknītes (te-te, ma-ma, pa-pa, ba-ba), bet tie ir neapzināti vārdiņi, tikai zilbes. Bērns kļūst nemierīgs, ja parādās nepazīstami trokšņi, kurus viņš iepriekš nav dzirdējis – tāpēc svarīgi bērnu ar apkārtējiem trokšņiem iepazīstināt pakāpeniski.

Kad bērniņš sasniedzis gada vecumu, viņa runā parādās pirmie vārdi, kurus dažreiz saprot tikai mamma un tētis. Šis ir aktīvais staigātsākšanas periods. Tiklīdz bērns sāk staigāt, arī vārdu krājumā parādās milzumdaudz jaunu vārdu. Ja dzirde ir traucēta, tad pirmie vārdiņi parādīsies daudz vēlāk, tie būs izteikti tikai kā atsevišķas zilbes, lēni papildināsies vārdu krājums. Ja dzirdes traucējums ir spēcīgs, tad bērniņš var nemaz nerunāt.

Par dzirdes traucējumu var liecināt nepareiza skaņu izruna, pārāk skaļa runāšana, maz vārdu bērna vārdu krājumā, bērns ir pārāk aktīvs un kustīgs (vecākiem un skolotājiem liekas, ka nerātns), mīl darboties vienatnē, bērnam ir maz draugu.

Ja dzemdību nodaļā zīdainītim ir veikta dzirdes pārbaude, tad vecāki var būt mierīgi, ka viss ar bērna dzirdi ir kārtībā. Ja šāda pārbaude nav notikusi, tad dzirdi bērnam vēlams pārbaudīt, konsultējoties ar ģimenes ārstu.

Dzirdi bērniņam vajadzētu pārbaudīt arī tad, ja nākas slimot ar vidusauss iekaisumiem.

Taču ne tikai bioloģiskās dzirdes kvalitāte ir vienīgais un absolūtais rādītājs pareizai un labai valodas un runas attīstībai. Ļoti svarīga ir fonemātiskā dzirde, kura saklausa skaņas vārdos, cilvēka runā. Fonemātiskā dzirde nodrošina to, ka bērns saklausa, kura skaņa pēc kuras ir vārdā un vārdu var uzrakstīt pareizi (māja nevis jāma). Izlasot burtiņus, spēj tos saliedēt vienā veselā vārdā, saprast izlasīto vārdu.

Kā var trenēt, vingrināt fonemātisko uztveri? Ikdienā noder pavisam vienkārši paņēmieni:

 • pastaigas laikā aiciniet bērnu klausīties un pateikt, ko viņš dzird (rūcienu, gaiļa dziesmu, vējš šņāc);
 • mājās jautājiet, kur skan radio (istabā, virtuvē);
 • dziedot mainiet balss skanējumu (augstu – smalki, zemu – rupji), lai bērns arī tā pamēģina;
 • dziediet kopā ar bērnu un ritmiski soļojiet vai plaukšķiniet, tā bērns saklausīs ritmu;
 • spēlējiet "Klusos telefonus": iečukstiet bērnam kādu vārdiņu vai īsu teikumu, lai viņš atkārto;
 • paklaudziniet un lieciet bērnam noteikt, kas šo skaņu taisa, kur skaņa rodas;
 • lieliski derēs "Kuģu lādēšana": izvēlēties kādu burtu un sakiet vārdus, kuri sākas ar šo burtu (metam bumbu viens otram, tas trenēs arī kustību koordināciju);
 • lielajiem bērniem (5–6 gadi) derēs dažādas vārdu spēles: Vai vārdā skan L? Kur vārdā skan Z: sākumā, vidū vai beigās? Izdomā vārdu, kura vidū ir D! Cik vārdus es pateicu (Man gribas saldējumu.)? Pasaki 3 vārdus! Nosauc vārdu, kurā skan Ā;
 • grāmatu lasīšana: bērnam jāsadzird un jāsaprot, ko lasa vecāki. Atcerieties vienmēr pajautāt vai pārrunāt, ko bērns dzirdējis un sapratis no lasītā.

Palīdzēsim bērniem klausīties, saklausīt, padarīt vēl interesantāku un bagātāku viņu skaņu pasauli!


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Logopēdi tiekas seminārā Brenguļos, 14.09.2010.

Logopēdi tiekas seminārā Brenguļos14.septembra rītā gan ar velosipēdiem, gan sabiedrisko transportu, gan personīgajiem auto Beverīnas novada Brenguļu sākumskolā satikās gandrīz 20 Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu izglītības iestāžu logopēdi, lai dalītos pieredzē, kā notiek apmācība bērniem, kuriem ir īpašas vai speciālas vajadzības. Skoliņas direktore Sandra Kaufmane iepazīstināja mūs arī ar skolu, tās aktivitātēm.

Logopēdijā liela nozīme runas un valodas attīstībā ir arī domāšanas, uzmanības, atmiņas, iztēles, skaņu uztveres un fizisko spēju veicināšanai, tāpēc vērtīga bija mācību materiālu, attīstošo spēļu, fizisko aktivitāšu atribūtu demonstrēšana. Skola iesaistās dažādos projektos, kuru rezultātā iegūtas bērnu attīstībai vērtīgas lietas. Lai brīvais laiks nebūtu jāpavada dīki sēžot solā vai bezmērķīgi skrienot pa skolu, gaitenī un rotaļu centrā ir vesels klāsts, kā interesanti sagaidīt nākamo stundu vai autobusu uz mājām. Ir skanošā bumba, līdzsvara šūpoles, lielās, lēkājošās bumbas, garās kājas, velosipēdiņi, kā arī spēles domāšanas, atmiņas, skaņu un ritma uztveres, koordinācijas attīstīšanai, dabas iepazīšanai.

Skolai blakus jaunuzceltajā centrā "Kaimiņi" logopēdes laipni sagaidīja un gida pienākumus veica Zeltīte Munce. Apskatījām gaumīgi iekārtoto ēku, kurā ir arī bibliotēka, telpas novada speciālistiem un sporta zāle.

Semināra turpinājums notika "Kaimiņu" Dzeltenajā zālē. Logopēdi vienojās par trim 2010./2011.mācību gada galvenajiem uzdevumiem: pieredzes apkopošanu, sadarbību un netradicionālu pieeju apmācības procesā. Apspriedām un pieņēmām darba plānu, kurš tika veidots balstoties uz iepriekšējā seminārā logopēdu anketās izteiktajiem priekšlikumiem, vēlmēm.

Iepazināmies ar kolēģu darba vajadzībām iegādāto metodisko literatūru un materiālu apkopojumu pirkstiņu spēlēm.

Paldies logopēdēm par atvēlēto laiku kopīgam darbam! Paldies mūsu sadarbības partneriem: Sandrai Kaufmanei un kolektīvam, Austrai Blīgznai–Vīķei, Zeltītei Muncei, Ingunai Vilkai, Gatim Zvirbulim un atsaucīgajam Beverīnas novadam!

Nākamo tikšanos plānojam oktobrī, lai pārrunātu konkrētus ar logopēdiju saistītus likumus un noteikumus, kā arī uzklausītu uzaicinātā speciālista viedokli par kustību un fizisko aktivitāšu nozīmi bērniem ar runas un valodas traucējumiem.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 14.09.2010., Brenguļu sākumskolā.

Iesakām2010.gada 14.septembrī pl.11.00 Beverīnas novada Brenguļu sākumskolā notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Iekļaujošā izglītība un bērni ar speciālām un īpašām vajadzībām".

Pieteikties pie Logopēdu metodiskās apvienības (LMA) vadītājas Ilonas Salnas līdz: 12.septembris, pl.18.00.

Karte.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras un apkārtējo novadu logopēdu atkaltikšanās!

Valmieras un apkārtējo novadu logopēdu atkaltikšanās!Šī gada augusts mums nesis patīkamas ziņas. Pēc gada pārtraukuma atkal tikās logopēdi savā metodiskajā apvienībā (LMA). Tas priecē, jo tikai kopā var paveikt ko reālu.

Prieks bija 26.augusta rītā Valmieras 5.vidusskolā satikt kolēģus tik kuplā pulkā, bijām vairāk nekā 20 pilsētas un apkārtējo novadu izglītības iestāžu logopēdes! Paldies katrai par atvēlēto laiku kopējai tikšanās reizei!

Izglītības darbinieku gadskārtējā konferencē Valmieras kultūras centrā arī 4 logopēdu darbs novērtēts ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu. Sirsnīgi sveicam un vēlam panākumus turpmākajā darbā Valmieras valodas terapijas centra logopēdei Ilzei Vītolai, PII "Sprīdītis" logopēdei Gaidai Bērziņai, Valmieras Viestura vidusskolas logopēdei Aijai Bērziņai un Valmieras pamatskolas logopēdei Gitai Baltajai!

Tikšanās noritēja, kaļot plānus nākotnei un apspriežot darāmo jau tuvākajā laikā. Katra logopēde nelielā anketā izteica savus ierosinājumus, lai varētu mērķtiecīgāk veidot profesionālo sadarbību, tādā veidā papildinot zināšanas un mācību materiālo bāzi ikdienas darbam, kā arī sadarbību ar pašvaldībām. Galvenos akcentus liksim uz dažādo pieeju bērnu apmācībā, arī netradicionālām metodēm. Nopietni plānosim kopēju brīvā laika pavadīšanu, sportiskās aktivitātes.

Nolēmām Starptautiskajā Logopēdu dienā apsveikt kolēģus pensionārus, tādējādi pateicoties viņiem par ieguldīto darbu.

Vienojāmies par izbraukuma semināru septembrī, lai iepazītos ar iekļaujošās izglītības reālo darbību un pedagogu pieredzi šajā jomā kādā lauku skoliņā.

Tā kā aizvien biežāk vispārējās izglītības iestādēs mācās bērni ar īpašām un speciālām vajadzībām, tad neiztikt bez logopēda gudrās galvas. Aicinām uz sadarbību izglītības iestāžu vadītājus un pašvaldības, lai rastu iespēju kvalitatīvam logopēda darbam ikvienā mācību iestādē. Labprāt konsultēsim par optimālo darba apjomu, materiālās bāzes izveidi un kabineta iekārtošanu, lai bērni saņemtu profesionālu palīdzību un augtu veseli un radoši.

Metodiskās apvienības biedru kontakti un aktuālā informācija būs atrodama portālā logopedija.eu.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna